لیست اقامتگاهها جهت رزرو

سنندج

آدرس: سنندج – خیابان شهید تعریف – کوچه تامین اجتماعی- روبروی پزشکی قانونی – پلاک 23 – کد پستی: 6617616865 موبایل آقای زندکریمی:09183809802
تهران

آدرس: تهران – فلکه دوم صادقیه – خیابان ستارخان – خیابان خسرو جنوبی – -کوچه شهید داوود اسدی - پلاک 38- آدرس سوییت: همین آدرس پلاک 40 موبایل آقای فاتحی:09189720830
بانه
موبایل آقای عبدالله پناه: 09183749381
سلین
آدرس: سلین - موبایل آقای نیک پسند:09189869787